aashild-8008596.jpg

Landevaag Interiørdesign as

aashild@landevaaginteriordesign.no

Tlf. +47 970 66 603

Besøksadresse: Sentrumsgata 10, 7240 Hitra
(Bergebygget, 1. etasje)

 

Postadresse:
Landevaag Interiørdesign AS
Dalen, Knarrlagsundveien 427
7242 Knarrlagsund - Norway

 

 
 

DIN INTERIØRARKITEKT

 
 • Vi, som DIN Interiørarkitekt tar en analyse som avdekker dine behov ut i fra alder, funksjonsnivå, bruksformål, verdier og økonomi
   
 • Vi, som DIN Interiørarkitekt skaper lønnsomme, miljøbevisste og brukertilpasset løsninger innen bolig, helse, undervisnings, nærings, og kulturbygg
   
 • Vi, som DIN Interiørarkitekt sikrer at det i komplekse bygg, blir gjort mindre feil med planlegging på detaljnivå
   
 • Vi, som Din Interiørarkitekt har fokus på universell utforming, kommunikasjon, trivsel og arbeidsglede for alle som bruker et bygg
   
 • Vi, som DIN Interiørarkitekt har fokus på å skape optimale omgivelser i ethvert bygg, sanselige og materielle elementer, satt sammen gjennom bruk av innredning, farger, kontraster og former

 

Å benytte seg av DIN Interiørarkitekt skal sikre kvaliteten i ditt bygg, og det skal være kostnadsbesparende over tid, for oppdragsgiver.
 

Interiørarkitekten er den faggruppen som har jobbet lengst med universell utforming, da vi tilrettelegger din opplevelse av rom, og tilgjengelighet for alle brukergrupper.

 

Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor totale budsjettrammer